Memòria Anual

L’AFA edita cada any la memòria anual de les activitats que es duen a terme.
En aquest espai podeu descarregar la versió en PDF: