La Junta de l’AFA

L’actual Junta de L’AFA es va iniciar a l’inici del curs 2020-2021.
Ens reunim mensualment per gestionar i coordinar els diferents serveis i activitats es duen a terme des de l’AFA.
Per fer-ho ens organitzem en diferents comissions.

Els membes que composen la Junta i les seves comissions són:

Junta directiva

 • Presidenta: Iolanda Huguet
 • Vicepresidenta: Vanessa Baulas
 • Secretària: Olga Llubes
 • Vicesecretària: Carol Bonet
 • Tresoreria: Jordi Serra
 • Representant de l’AFA al Consell Escolar: Iolanda Huguet

Tresoreria

Gestió de despeses, comptes bancaris, quotes, secretaria, memòria anual:

 • Jordi Serra
 • Iolanda Huguet
 • Olga Llubes
 • Carme Peralta
 • Laia Almacelles
 • Vanessa Baulas

Fem un pati nou

Desenvolupament del projecte “Fem un pati nou”, en col·laboració amb l’equip docent.

 • Laia Almacelles
 • Carme Peralta
 • Carol Bonet
 • Carol Sorribas
 • Sònia Fontà
 • Vanessa Baulas

TIC

Gestió de la web, comunicació del grup de Telegram i Mailchimp.

 • Maira Cortada
 • Oscar Ordoñez
 • Vanessa Baulas

Famílies

Coordinació d’activitats en col·laboració amb l’escola i organització d’activitats entre famílies.

 • Laia Almacelles
 • Sònia Fontà
 • Íngrid Griñó
 • Vanessa Baulas
 • Carme Peralta

Projecció exterior

Coordinació amb altres AFAs, reivindicació per a la construcció de l’Institut de Cappont..

 • Elisa Montiu
 • Iolanda Huguet
 • Vanessa Baulas

Menjador

Coordinació del menjador, acollida i escola oberta.

 • Olga Llubes
 • Georgina Solans
 • Carol Bonet

Activitats

Coordinació d’activitats en horari no lectiu i colònies.

 • Maira Cortada
 • Elisa Montiu
 • Iolanda Huguet
 • Olga Llubes
 • Carme Peralta
 • Sònia Fontà
 • Íngrid Griñó