Escola oberta

L’escola oberta és un servei que organitza l’AFA en 2 períodes: durant l’última setmana de juny, quan ja s’han acabat les classes, i la primera setmana de setembre, abans de començar el curs.

Durant aquests dies, les nenes i els nens poden gaudir d’una sèrie d’activitats lúdiques i d’aprenentatge a través del joc, la comunicació i l’adquisició d’hàbits.

Aquestes activitats estan ubicades en diferents espais del centre (menjador, poliesportiu i pati) i es duen a terme de 08:00h. a 15:00h.